Ízelítő szolgáltatásainkból

Biztosítási koncepció kidolgozása

Biztosítási ajánlatainak feldolgozása, illetve versenyeztetése

Részvétel döntéselőkészítésében

Általunk létrejött biztosítási szerződések karbantartása

Kárrendezésben való közreműködés

Tájékoztató az online biztosításkötéshez

Faktoring

Mi is az a faktoring?

A szállító és vevő közötti kereskedelmi megállapodásban  meghatározott, fizetési haladékkal (30-90 nap) rendelkező számlaköveteléseknek ellenérték fejében harmadik félre, a faktorra történő engedményezése. A faktoring kiváló finanszírozási eszköz a kereskedelem területén működő nyitvaszállítási és halasztott fizetési formában történő értékesítést vállaló cégek számára.
A faktoring szolgáltatás előnyei

 • A számla benyújtása után a számla bruttó értékének 80 %-át azonnal megelőlegezik, így jelentősen javítja a szállító likviditását.
 • A vevő számára kedvező halasztott fizetésű nyitvaszállítási formában történő értékesítés előnyösebb piaci lehetőségek megszerzését teszi lehetővé.
 • Nem igényel hosszú minősítési folyamatot, szerződéskötés és folyósítás napokon belül megtörténik.
 • A finanszírozás a számla értékével arányos, így a finanszírozás korlátlan jellege miatt növekedési lehetőséget biztosít.
 • A faktoring igénybevétele nem igényel dologi fedezetet, így tehermentes forrást biztosít. Mérlegjavító pénzügyi művelet.
Kinek ajánljuk?

Olyan cégek számára:
- akik folyamatos forgóeszköz finanszírozást igényelnek.
- akiknek a faktoring által lehetőségük van piaci bővülésre.
- akik méretük miatt, nehezen jutnak banki hitelhez.
- akik forrásaikat tehermentesen szeretnék bővíteni.

A faktorálás menete
 1. A szállító Engedélyezési keretszerződést köt a faktorcéggel, amelyben részletesen rögzítik a faktoring szolgáltatás feltételeit. Egyidejűleg a szállító biztosítja a faktorcég számára az alábbi dokumentumokat:
  - Társasági szerződés
  - Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
  - Aláírási címpéldány (ok)
  - A faktoring ügylet alapját képező kereskedelmi szerződés
  - Az utolsó lezárt évi mérlegbeszámoló
 2. A szállító leszállítja a vevőnek az árut.
 3. A szállító benyújtja a faktorcégnek a faktorálni kívánt számlát és a számla alapját képező szállítólevelet/teljesítési igazolást.
 4. A faktorcég elkészíti az „Engedményezési értesítést” és „Engedményezési jegyzőkönyvet”, az érintett felek általi aláírása után a szállítónak folyósítja a számla vételárának 80 %-át 3 banki napon belül.
 5. A vevő fizetésekor a faktorcég a maradvány 20 %-ot (kamattal, faktordíjjal csökkentve) folyósítja a szállító részére.
A szolgáltatás díjszerkezete:

A faktoring ügylet lebonyolítási díjai a számlaértékkel és a finanszírozott időtartammal arányosan kerülnek felszámításra.
Faktordíj: a számla bruttó értékére vetített egyszeri díj
Faktoring kamat: az előfinanszírozott összegre vonatkozó aktuális BUBOR alapú referenciakamat + megállapodás szerinti kamatfelár. 

Akcióink:
 • Állami készfizető vállalás (Hitelgarancia Zrt.) mellett korlátozott kockázatú ügyletek bonyolítása.
 • Kamattámogatással bonyolított finanszírozási ügyletek bonyolítása.
 • Nem visszterhes faktoring konstrukció.
 • Hitelbiztosítással védett faktoring konstrukció.
Tel/Fax: 06 24 519-421
Mobilszám: 06 20 669-5149, 06 30 530-4220
E-mail: greenapple@greenapple.co.hu