Ízelítő szolgáltatásainkból

Biztosítási koncepció kidolgozása

Biztosítási ajánlatainak feldolgozása, illetve versenyeztetése

Részvétel döntéselőkészítésében

Általunk létrejött biztosítási szerződések karbantartása

Kárrendezésben való közreműködés

Tájékoztató az online biztosításkötéshez

Biztosítás

1. Általános vagyonbiztosítás
2. Kintlévőség biztosítás
3. CASCO biztosítások

4. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás
5. Lakásbiztosítás
6. Utasbiztosítás
7. Az élet- és balesetbiztosítás
Általános vagyonbiztosítás
A különböző vagyontárgyakban bekövetkezett károsodás ellen biztosítanak fedezetet. Pl.: épületbiztosítás, vállalkozási vagyonbiztosítás, mezőgazdasági biztosítás stb. A biztosítási összeg nagysága a konkrét kár mértékéhez igazodik (ún. kárbiztosítás).

Kifejezetten vállalkozások részére tudnak szakértőink kidolgozni egyedi konstrukciókat, amelyeket egyébként nehezen találnák meg az ügyfeleink.
szakértőink rátermettségét bizonyítja, hogy Önkormányzati (városi vagyon) biztosítást is a
magunkénak tudhatunk több mint 10 éves folyamatosan fenntartott üzleti kapcsolatban.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!Kintlévőség biztosítás ( NEM FIZETŐ VEVŐ HELYETT MÁS FIZETI KI A TARTOZÁST)

A hitelbiztosítás rövid ismertetése:

A partner cégeket a hitelbiztosító intézet minősíti, és ennek alapján megállapít a szerződőnek egy biztosított keret hányadot, amely alapján a partner nem fizetése esetén a biztosító társaság helyette helyt áll. A hitelbiztosító tevékenységét díjazásért végzi, amely áll egyrészt a hitelminősítés elvégzéséből (ez 10-20 ezer Ft között van /cég/év), másrészt biztosítási díjat kell fizetni, amelynek megállapítása gazdasági adatszolgáltatás után lehetséges (általában az össz. kintlévőség pár ezrelékes nagyságát éri el a díj.) A biztosítás önrészt is tartalmaz 10-30% között, ezt a vállalt díjfizetés határozza meg, kivételes esetekben elképzelhető 0% önrész is.

A hitelbiztosítás területi érvényessége:

A hitelbiztosítások a bel- és a külföldi üzleti partnerekkel szemben egyaránt érvényesek.

Kintlévőségek beszedése:

A hitelbiztosító intézetek vállalják a kintlévőség kezelését, illetve beszedését. Ezek általában hatékonyabban működnek, mint a saját beszedési tevékenységek, illetve
külföldi beszedések esetén jóval olcsóbbak is.

Kiknek ajánljuk:

Gyakorlatilag minden olyan vállalatnak (vállalkozónak), akik 300 millió Ft-os árbevételnél többet érnek el, és csökkenteni akarják a nem fizető partnerek által okozott kárt. Előnyei: kárcsökkenés, hatékonyság növelés, kintlévőség jobb kezelése.

Eljárási rend:

A biztosítási törvény alapján megbízást kell kapnunk partnereinktől, hogy el tudjunk járni érdekeikben. A megbízás aláírása után megbízó felé továbbítjuk elektronikus úton a biztosító társaságok nyomtatványait, amelynek kitöltése után, a biztosító társaságok ajánlatot adnak megbízóink felé. Az ajánlatok egyeztetése megbízóval (esetlegesen alkuk elvégzése a biztosító társaságokkal). Megfelelő ajánlat esetén a biztosítási szerződés kiközvetítése megbízó részére. Szerződés aláírása után, természetesen rendszeresen közreműködünk annak működtetésében.

Az alkusz szerepe a hitelbiztosítás közvetítésében:

A Green Apple Kft. 2005. évben aktívan elkezdett tevékenykedni a kintlévőség biztosítás
területén is. Jelenleg három a világgazdaságban is jelentős szerepet betöltő hitelbiztosítóval van élő együttműködési szerződésünk. A Green Apple Kft. mint alkusz a biztosítási törvénynek megfelelően, az ügyfelei megbízása alapján, az ügyfelei érdekében jár el a biztosító társaságoknál.

A hitelbiztosító intézetek:

Hitelbiztosításaikkal a bel-és külföldi üzleti partnerekkel szemben fennálló követelések fedezetéül szolgálnak. Ezen kívül, készítenek vállalati-és ország minősítéseket, valamint gazdasági információkat. Továbbá, gondoskodnak a kintlévőség beszedéséről is.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!CASCO biztosítások


A különböző gépjárművekben keletkezett károsodás ellen biztosít fedezetet.
A biztosítás összege a konkrét kár mértékéhez igazodik.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás

A biztosított által harmadik személynek okozott károk megtérítésére nyújt fedezetet.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!Lakásbiztosítás

Különböző vagyontárgyakban keletkezett károsodás ellen biztosít fedezetet.
A biztosítási összeg a konkrét kár mértékéhez igazodik.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!Utasbiztosítás

A külföldi utazások során váratlanul bekövetkező megbetegedések, balest, poggyászkárok, valamint a biztosítási kötvényben meghatározott egyéb kockázatokra nyújt fedezetet.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!Az élet- és balesetbiztosítás

Szűkebb értelemben vett életbiztosításban a halálnak a biztosítás tartama alatti bekövetkezése vagy be nem következése (meghatározott életkor elérése) a biztosítási esemény. A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nem csak életbiztosítási, hanem további beépített elemeket, jellemzően betegség-, illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak.

Köznapi értelemben az életbiztosítás a biztosított életében bekövetkező eseményekhez, elsősorban halálhoz, vagy a szerződésben meghatározott más eseményhez (életkor elérése, házasságkötés, gyermekszülés, nyugdíjazás stb.) kapcsolódik.

A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a szerződés tartalma szerinti biztosítási összeget köteles kifizetni.

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén!
Tel/Fax: 06 24 519-421
Mobilszám: 06 20 669-5149, 06 30 530-4220
E-mail: greenapple@greenapple.co.hu